PSYCHOTERAPIE PRAHA 4 - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PSYCHOTERAPIE PRAHA 4


Hypnoterapie Praha

Psychoterapie Praha 4
Hypnoterapie je jedna z možných forem psychoterapie a nebo může být její součástí. Velmi stručně si zde popíšeme co to hypnóza vlastně je a její možné využití v terapeutické praxi. Hypnóza je zvýšený stav pozornosti, kterou můžeme vést potřebným směrem k jejímu terapeutickému využití ve prospěch klienta. Můžeme ji ale také definovat například jako změněný stav vědomí či pohroužení se do stavu hlubokého uvolnění vhodného pro přijímání sugestivních pokynů.
Hypnotickým stavem procházíme několikrát denně například, když sledujeme zaujatě nějaký pořad v televizi a jen letmo vnímáme okolní dění, protože naše pozornost je lapena zajímavým obsahem nebo když vyvijíme sportovní aktivitu, která se z plánovaných dvaceti minut protáhne jak si na dvě hodiny aniž bychom to výrazněji postřehly, anebo když ležíme v posteli a pomalu usínáme prohlubuje se naše uvolnění a úroveň mozkových vln se zpomaluje ke stavu alfathéta. Všechny tyto příklady se dají považovat za různé formy hypnotického transu. Není tedy vůbec důvod mít z hypnózy obavy, protože tento stav známe velice dobře jen si ho zkrátka nemusíme tak často uvědomovat.
Hypnóza se dále dělí na přímou, která se v hypnoterapii hojně využívá a o, které můžeme mít asi nejčastější povědomí.
Je reprezentována přímýmy pokyny a sugescemi (např.: těžknou vám víčka, usínáte, cigareta vám nechutná apod.).
A dále na nepřímou tzv. Erickssonovskou, která cílí na klienta opatrnějším a citlivějším způsobem, obchází jeho případnou vědomou rezistenci (pramenící z levé mozkové hemisféry) netlačí na něj a předává mu terapeutické sugesce a pokyny spíše konverzační a příběhovou formou, (která je lépe přijímána pravou mozkovou hemisférou.) Pro každého klienta může být vhodná jiná forma ale z pravidla je konstruktivní kombinovat oba dva způsoby v ideálním poměru tak aby z toho měl klient maximální přínos a užitek.


- Co hypnóza rozhodně není? -

Hypnózou nemůžete ovládat člověka jako otroka či z něj udělat poslušného sluhu. Spoustu těchto domněněk a předsudků vytvořila například jevištní hypnóza kde ve vysokém procentu lidé spolupracují a nebo je velká část programu předem připravena. Efektivita hypnoterapie vychází  z úrovně klientovy hypnability a především sugestibility. Nicméně je malé procento populace cca 10% tzv. somnambulové, kteří jsou na hypnózu extrémně citliví a ti si nemusí z průběhu sezení nic pamatovat, mají ale obrovskou výhodu, protože v jejich případě je hypnoterapie extrémně účinná. Somnambul také nikdy nevykoná žádné pokyny, které by se příčily jeho přesvědčení (Krádež, násilí, vražda apod.) pokud to v něm není již biologicky zakodováno.
Hypnóza je jeden z velmi mocných nástrojů, které při sezení hlubinné regresní terapie často využívám a u některých klientů může být její využití obzvlášť vhodné a účinné. Opět je zde ale také nízké procento klientů, kteří jsou vůči hypnóze takřka imunní zpravidla díky tomu, že potřebují mít zkrátka nad vším kontrolu a nedokážou nebo se nechtějí dostatečně uvolnit. To lze však do určité míry prolomit opakovanými sezeními. Klient by měl ještě před prvním sezením také dobře chápat, že jde z velké části o jeho spolupráci s terapeutem díky, které se pak zesiluje pozitivní účinek a výsledek celé terapie.

- Hypnoterapie a psychoterapie Praha 4 -

O hlubinné regresní terapii o, které pojednává tento web lze řící, že se jedná o určitou formu alternativní psychoterapie jak jsem již zmínil na titulní straně. Psychoterapie Praha 4 nebo-li hlubinná regresní terapie  je komplexnější než běžná regrese a ve většině případech je také učinější a efektivnější, protože působí ve více urovních na klientovo podvědomí. Jedná se samozřejmě o regulérní regresní terapii nicméně je obohacena pokud je to třeba mimo jiné i o hypnoterapeutické techniky, které napomáhají a podporují celkový pozitivní výsledek terapeutického sezení.
Různých druhů psychoterapie je dnes již opravdu hodně a najít si kvalitního terapeuta nemusí být vždy jednoduché zvlášť pro člověka, který má sám se sebou nebo se svou životní situací dost starostí. Nabízí se tedy logicky návštěva terapeuta s psychologickým vzděláním a často je to dobrá volba na druhou stranu jsem měl již řadu klientů, kterým takový terapeut nebyl schopen vždy pomoci a to ani po dlouhodobějším docházení na terapii. Přes to jsem velkému procentu takových klientů dokázal pomoci a během několika sezení jsme vyřešily to co jinde v prúběhu let nebylo možné. Chci tím říci, že ne vždy musí titul z psychologie být tím stěžejním aspektem pro volbu vašeho terapeuta. Jsem také přesvědčen že hluboký empatický přístup v kombinaci s přesným tahem na branku a nekonvenčním přístupem je důležitý aspekt, který leckdy může konkurovat letům strávených na vysoké škole. Na druhou stranu jsem také přesvědčen, že každý terapeut, který nemá psychologické vzdělání by se měl v tomto směru sám rozvíjet a rozšiřovat si obzor i příbuznými tématy, jejich samostudiem a potřebnými praktckými kurzy pro širší a hlubší vhled do celé této problématiky.
Psychoterapie Praha (hlubinná regresní terapie) není uplně tradiční forma psychoterapie ale má výsledky a to je to o co především jde jak mě jako terapeutovi tak především potencionálnímu klientovi.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky