PSYCHOTERAPIE PRAHA 4 - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

PSYCHOTERAPIE PRAHA 4


Hypnoterapie Praha

Psychoterapie Praha 4
Hypnoterapie je forma účinné psychoterapie anebo může být její podpůrnou součástí. Velmi stručně si zde popíšeme co to "hypnóza" vlastně je a její možné využití v terapeutické praxi. Hypnóza je zvýšený stav pozornosti, kterou můžeme vést potřebným směrem k jejímu terapeutickému využití ve prospěch klienta. Můžeme ji ale také definovat například jako změněný stav vědomí či pohroužení se do stavu hlubokého uvolnění vhodného pro přijímání sugestivních pokynů. Hypnotickým stavem procházíme několikrát denně, například když sledujeme zaujatě nějaký pořad v televizi a jen letmo vnímáme okolní dění, protože naše pozornost je lapena zajímavým obsahem nebo když vyvíjíme sportovní aktivitu, která se z plánovaných dvaceti minut protáhne jaksi na dvě hodiny, aniž bychom to výrazněji postřehli, anebo když ležíme v posteli a pomalu usínáme, prohlubuje se naše uvolnění a úroveň mozkových vln se zpomaluje k hladině alfathéta. Všechny tyto příklady se dají považovat za různé formy hypnotického transu. Není tedy vůbec důvod mít z hypnózy obavy, protože tento stav známe velice dobře, jen si ho zkrátka nemusíme tak často uvědomovat.
Hypnóza se dále dělí na přímou, která se v hypnoterapii hojně využívá a o které můžeme mít asi nejčastější povědomí. Je reprezentována přímými pokyny a sugescemi (např.: těžknou vám víčka, usínáte, cigareta vám nechutná apod.).
A dále na nepřímou tzv. Erickssonovskou, která cílí na klienta opatrnějším a citlivějším způsobem, obchází jeho případnou vědomou rezistenci (pramenící z levé mozkové hemisféry), netlačí na něj a předává mu terapeutické sugesce a pokyny spíše konverzační a příběhovou formou (která je lépe přijímána pravou mozkovou hemisférou.) Pro každého klienta může být vhodná jiná forma, ale zpravidla je konstruktivní kombinovat oba dva způsoby v ideálním poměru tak, aby z toho měl klient maximální přínos a užitek.
 

- Co hypnóza rozhodně není? -
 
Hypnózou nemůžete člověka ovládat jako otroka či z něj udělat poslušného sluhu. Spoustu těchto domněnek a předsudků vytvořila například jevištní hypnóza, kde ve vysokém procentu lidé spolupracují anebo je velká část programu předem připravena. Efektivita hypnoterapie vychází  z úrovně klientovy hypnability a především sugestibility. Nicméně je malé procento populace cca 10% tzv. somnambulové, kteří jsou na hypnózu extrémně citliví a ti si opravdu nemusí z průběhu sezení nic pamatovat. Mají ale obrovskou výhodu, protože v jejich případě je hypnoterapie extrémně účinná. Somnambul také nikdy nevykoná žádné pokyny, které by se příčily jeho přesvědčení (krádež, násilí, vražda apod.), pokud to v něm není již biologicky zakódováno.
Hypnóza je jeden z velmi mocných nástrojů, které při sezení hlubinné regresní terapie často využívám a u některých klientů může být její využití obzvlášť vhodné a účinné. Opět je zde ale také nízké procento klientů, kteří jsou vůči hypnóze takřka imunní, zpravidla díky tomu, že potřebují mít zkrátka nad vším kontrolu a nedokážou nebo se nechtějí z různých důvodů dostatečně uvolnit. To lze však do určité míry prolomit opakovanými sezeními. Klient by měl také ještě před prvním sezením dobře chápat, že jde z velké části o jeho spolupráci s terapeutem, díky které se pak umocňuje pozitivní účinek a výsledek celé terapie.

- Hypnoterapie a psychoterapie Praha 4 -
 
O hlubinné regresní terapii, o které pojednává tento web, lze říci, že se jedná o určitou formu alternativní psychoterapie v Praze, jak jsem již zmínil na titulní straně. Psychoterapie Praha 4 (hlubinná regresní terapie) je komplexnější než běžná regrese a ve většině případech je také účinnější a efektivnější, protože působí ve více úrovních na klientovo podvědomí. Jedná se samozřejmě o regulérní regresní terapii, nicméně může být obohacena, pokud je to třeba, mimo jiné i o hypnoterapeutické techniky, které napomáhají a podporují celkový pozitivní výsledek terapeutického sezení.
Různých druhů psychoterapie je dnes již opravdu hodně a najít si kvalitního terapeuta nemusí být vždy jednoduché zvlášť pro člověka, který má sám se sebou nebo se svou životní situací dost starostí. Nabízí se tedy logicky návštěva terapeuta s psychologickým vzděláním a často je to dobrá volba, na druhou stranu jsem měl již řadu klientů, kterým takový terapeut nebyl schopen vždy pomoci a to ani po dlouhodobějším docházení na terapii. Přesto jsem velkému procentu takových klientů nakonec pomoci dokázal a během několika sezení jsme společně vyřešily to, co jinde v průběhu let nebylo možné. Chci tím říci, že ne vždy musí titul z psychologie být tím stěžejním důvodem pro volbu vašeho terapeuta. Jsem také přesvědčen, že hluboký empatický přístup v kombinaci s vytrvalým tahem na branku a vhodným nekonvenčním nadhledem je důležitý aspekt, který leckdy může konkurovat konvenční psychoterapii. Na druhou stranu si také uvědomuji, že každý terapeut, který nemá psychologické vzdělání, by se měl v tomto směru sám rozvíjet a rozšiřovat si obzor i příbuznými tématy, jejich samostudiem a potřebnými praktickými kurzy pro širší a hlubší vhled do celé této problematiky.

Psychoterapie Praha 4 (hlubinná regresní terapie) není úplně tradiční forma psychoterapie, má ale výsledky, což je důležité pro mě jako pro terapeuta, ale především pro klienta samotného. Doporučuji si projít tento web a následně zvážit, zda nevyzkoušet i jiný přístup než je běžná psychoterapie, která je bohužel často omezena mantinely svého konvenčního uvažování.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky