HYPNOTERAPIE PRAHA 4 - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

HYPNOTERAPIE PRAHA 4


Hypnóza a hypnoterapie

Psychoterapie Praha 4
Hypnoterapie je forma účinné psychoterapie, anebo může být pouze její podpůrnou součástí. Velmi stručně si zde popíšeme co to "hypnóza" vlastně je a její možné využití v terapeutické praxi. Hypnotický "trans" je zvýšený stav pozornosti, kterou můžeme vést potřebným směrem k jejímu terapeutickému využití ve prospěch klienta. Můžeme ji ale také definovat například jako změněný stav vědomí, či pohroužení se do stavu hlubokého uvolnění vhodného pro přijímání sugestivních pokynů. Hypnotickým stavem procházíme často i několikrát denně, například když sledujeme zaujatě nějaký pořad v televizi a prakticky nevnímáme okolní dění, protože naše pozornost je lapena zajímavým obsahem nebo když vyvíjíme jakoukoliv soustředěnou aktivitu (sportovní, zábavnou, kreativní atd...), kde najednou letí čas tak rychle, aniž bychom to výrazněji postřehli. Když usínáme, prohlubuje se naše uvolnění a frekvence mozkových vln se začíná zpomalovat z úrovně beta (bdělý stav), postupně přes alfu (uvolněný stav), thétu (hluboká relaxace) až do delty (spánek). V úrovni alfa - théta lze pak cíleně hypnoticky pracovat. Všechny příklady výše se dají považovat za různé formy hypnotického transu. Není tedy důvod mít z hypnózy obavy, protože tento stav známe velice dobře, jen si ho zkrátka v danou chvíli nemusíme dostatečně uvědomovat.
Hypnóza se dále dělí na přímou, která se v hypnoterapii hojně využívá a o které můžeme mít asi nejčastější povědomí. Je reprezentována přímými pokyny a sugescemi (např.: těžknou vám víčka, usínáte, cigareta je odporná apod.).
A dále na nepřímou tzv. Erickssonovskou, která cílí na klienta opatrnějším a citlivějším způsobem, obchází jeho případnou vědomou rezistenci (pramenící z levé mozkové hemisféry), netlačí na něj a předává mu terapeutické sugesce a pokyny spíše konverzační a příběhovou formou, (která je lépe přijímána pravou mozkovou hemisférou.) Pro každého klienta může být vhodná jiná forma, ale zpravidla je konstruktivní kombinovat oba dva způsoby v ideálním poměru tak, aby z toho měl klient maximální přínos a užitek.
 

- Co hypnóza rozhodně není? -
 
Hypnózou nemůžete člověka ovládat jako otroka či z něj udělat poslušného sluhu. Spoustu těchto domněnek a předsudků vytvořila například jevištní hypnóza, kde ve vysokém procentu lidé spolupracují, anebo je velká část programu předem připravena. Efektivita hypnoterapie vychází  z úrovně klientovy hypnability a především sugestibility. Nicméně je menší procento populace cca 5% tzv. somnambulové, kteří jsou na hypnózu extrémně citliví a ti si opravdu nemusí z průběhu hypnotického působení mnoho pamatovat. Mají ale obrovskou výhodu, protože v jejich případě bývají hypnotické sugesce velmi účinné. Somnambul také nikdy nevykoná žádné pokyny, které by se příčily jeho přesvědčení (krádež, násilí, vražda apod.), pokud to v něm není již biologicky zakódováno.
Hypnóza je jeden z velmi efektivních nástrojů, které při sezení hlubinné regresní terapie hojně využívám a u některých klientů může být její využití obzvlášť vhodné a účinné. Opět je zde ale také nízké procento klientů, kteří jsou vůči hypnóze takřka imunní, zpravidla díky tomu, že potřebují mít zkrátka nad vším kontrolu a nedokážou nebo se nechtějí z různých důvodů dostatečně uvolnit či otevřít celému procesu. To lze však do určité míry prolomit opakovanými sezeními. Klient by měl také ještě před prvním sezením dobře chápat, že jde z velké části o jeho spolupráci s terapeutem, díky které se pak umocňuje pozitivní účinek a výsledek celé terapie.

Hlubinná regresní terapie není tradiční forma hypnoterapie ani psychoterapie (a ani se jí nesnaží být) má ale výsledky, což je důležité pro mě jako pro terapeuta, ale především pro klienta samotného. Doporučuji si projít tento web a následně zvážit, zda nevyzkoušet i jiný přístup než je klasická psychoterapie, která je bohužel často omezena mantinely svého konvenčního uvažování.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky