REGRESE PRAHA - FAQ - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

REGRESE PRAHA - FAQ


Regrese Praha - FAQ

Hlubinná regresní terapieZde se budu snažit odpovědět na často kladené dotazy týkající se hlubinné regresní terapie a regrese všeobecně. V případě, že by vám přece jen po přečtení této stánky vyvstaly nějaké otazníky, nebylo něco jasného, anebo by vás zajímala odpověď na nějaký specifický dotaz, neváhejte mě kontaktovat přes kontaktní formulář nebo telefonicky a já se vám pokusím vše dostatečně osvětlit.


_____________________________________ _____________________________________


Je regresní terapie bezpečná?
______

Pokud je sezení vedeno zkušeným terapeutem není důvod mít obavy. Terapeut by měl mít navázán s klientem po celou dobu sezení určitý mentální kontakt, díky kterému v průběhu sezení dokáže jasně a pružně reagovat a vést klienta tak, aby vše co je potřeba zpracovával pro něj vhodným tempem. Citlivější klienty je třeba také dostatečně uzemnit. Nicméně ani tento typ terapie nemusí být vhodný úplně pro každého (výraznější labilita, extrémní přecitlivělost, pokročilý věk, autismus atd.) I k tomu pak přispívá úvodní rozhovor před každou terapií po kterém si vyhrazuji právo s klientem sezení nepodstupovat pokud budu přesvědčen, že by pro něj nemuselo být vhodné.

_____________________________________ _____________________________________


Funguje regrese u každého?
______

U většiny klientů je sezení hlubinné regresní terapie efektivní. Opět zde záleží na více faktorech, a to především na úrovni hypnability (senzitivity) a případně také sugestibility klienta, jeho aktuálním rozpoložení a také na způsobu a schopnosti jeho vnímání a spolupráce.

_____________________________________ _____________________________________


Jaké jsou rozdíly mezi regresními terapiemi?
______

Je důležité si na začátku ujasnit co vlastně regresní terapie opravdu je. Ať už si říká Hlubinná, kvantová, holistická, abreaktivní, reinkarnační atd. stále se jedná o vracení se zpět a znovu prožívání a zpracovávání náročných životních situací díky, kterému se současně z pravidla může docílit uvolnění nebo i odstranění klientova problému. To co potom nabízí tyto různé směry nad rámec je spíše bonus (nebo někdy vůbec být nemusí) a je to opravdu velice, velice individuální. Než se tedy rozhodnete, pro absolvování tohoto druhu terapie nejprve doporučuji si o ní něco prostudovat z více zdrojů a následně pro vás bude již jistě snazší vybrat si vhodného terapeuta.

_____________________________________ _____________________________________


Kvantová regrese, ovládáte také tuto techniku?
______

 
Ano prošel jsem mimo jiné také výcvikem techniky kvantové regrese, kterou rozvinula během své dlouholeté terapeutické praxe známá Americká hypnoterapeutka Dolores Cannon a kterou u nás rozšířil Libor Smetana. Tuto techniku využívám u některých klientů pokud uvážím, že pro ně může být přínosem a nebo pokud je o ni přímo projeven zájem. Klient si může také připravit zhruba pět až deset otázek na, které by chtěl znát odpověď.

_____________________________________ _____________________________________


Co prožívám během sezení regresní terapie?
______

Je třeba počítat s tím, že v průběhu regrese klient může prožívat emočně náročnější situace, které je ovšem třeba uvolnit pro úspěšné zpracování problému. K tomu mohou často patřit i fyzické projevy v podobě různých vizuálních vjemů. Nicméně u některých klientů může stačit pouze uvědomění si a pochopení určitých aspektů z jejich života, nebo řešené situace, díky čemuž se odstraní jejich blokace, a tudíž pro ně nemusí být regrese nijak zvlášť náročná. Obecně lze říci, že čím výraznější prožitky jsou, tím je sezení regresní terapie efektivnější ale nemusí to být pravidlem.

_____________________________________ _____________________________________


Kolik sezení je potřeba podstoupit pro vyřešení problému?
______

To je velice individuální, ale zpravidla platí, že pokud jde o problém, ke kterému dokážeme přímo směřovat, (například trauma z autonehody) může být vyřešen za jedno sezení. Nicméně pokud se jedná o komplikovanější omezení či má-li klient více provázaných problémů, je zapotřebí sezení více. Avšak obecněji platí, že k výraznějšímu zlepšení stavu klienta vetšinou dochází po jednom až čtyřech sezeních. Nicméně to v tomto kontextu nelze přesně u nikoho nic předvídat ani nelze nic slibovat, každý člověk je úplně jiný a potřebuje jinou péči.
Výjimečně se může stát, že pokud je klient opravdu "napěchovaný" napěťovou energií (má toho za sebou v životě hodně traumatického) po prvním sezení se jeho stav může krátkodobě zhoršit to je pak ukazatel toho, že je potřeba v sezeních pokračovat, protože jsme neměli dostatek času na zpracování všeho podstatného. Svým způsobem se otevřela pandořina skříňka a dokud se nevolní a nezpracuje vše co je potřeba, probíhající vnitřní procesy můžou aktuální nekomfortní stav udržovat. Podobně jako když otevřete hnisající ránu, pravděpodobně to bude bolet ale nemůžete jí vyčistit jen z části, je potřeba odstranit infekci úplně, aby se rána dobře zahojila.
Zároveň je vhodné nechat každé sezení nechat tzv. "dojít" v několika následujících dnech či týdnech po terapii aby se všechny procesy měli možnost dostatečně integrovat. Klient pak jasněji a zřetelněji cítí zdali je ještě potřeba pokračovat.

_____________________________________ _____________________________________


Hlubinná regresní terapie Praha VS konvenční psychoterapie, jaký je rozdíl?
______

Regresní terapie alespoň v mém podání se nesnaží nahrazovat konvenční psychoterapii, protože pracuje jiným způsobem a nemá s ní nic společného. Regresní terapie (primárně pracuje s podvědomím) se snaží jít přímo ke kořenu problému a často je rychlá a účinná. Navíc může využívat další alternativní techniky. (přesah do minulých životů, kooperace vyšších bytostí, využívání hudebně vibračních nástrojů atd...). Zároveň tento model terapie vyhledávají klienti, kteří nedosáhly s konvenční psychoterapií valné výsledky anebo mají blíže k alternativě a proto hledají jinou cestu. Každý svéprávný člověk má svobodu vybrat si kudy povede jeho cesta.

Konvenční psychoterapie (pracuje primárně na vědomé úrovni) vyžaduje zpravidla dlouhou cestu, desítky někdy i stovky hodin sezení což může trvat řádově i několik let. To bývá pro klienta celkově velice náročné jak časově, tak i finančně. Nicméně taková psychoterapie může být samozřejmě také velmi účinná ale někdy jí zkrátka může trvat delší čas než pronikne k podstatě problému což není ale pro většinu klientů úplně žádoucí.

_____________________________________ _____________________________________


Není regrese příliš finančně nákladná?
______

Vzhledem k tomu jak rychle se někdy dá klientův problém vyřešit, se v žádném případě nelze bavit o finanční ani časové náročnosti tohoto druhu terapie v porovnání s tím, jak velkou úlevu může v krátkém čase za minimální prostředky poskytnout.

_____________________________________ _____________________________________


Musím se na sezení nějak připravit?
______

Čím klidnější a uvolněnější na sezení přijdete, tím je to pro terapii prospěšnější. Samozřejmě ne vždy je to pro klienta v jeho stavu možné nebo snadné, ale je vhodné v rámci možností se na tento den alespoň trošku připravit. V žádném případě nedoporučuji přijít posilněn(a) jakoukoliv omamnou látkou či alkoholem anebo mít v sobě několik káv či energetických nápojů. Mysl musí být co nejčistší a ani mírná únava klienta není vůbec na škodu. Žádná jiná příprava není nutná.

_____________________________________ _____________________________________


Dostanu se při regresi vždy do minulých životů?
______

To je opět velice individuální a nelze to nikdy předpovědět předem. Vaše podvědomí samo určí, co je potřeba si projít a kam nás zavede. Terapeut klienta především doprovází potřebným směrem. Terapeutický efekt se často dostaví, aniž by se klient do nějakého předchozího života dostal. Takže, jestli budeme procházet minulý život, se ukáže až při konkrétním sezení.

_____________________________________ _____________________________________


Můžu mít s sebou na sezení doprovod?
______

S doprovodem můžete samozřejmě přijít, abychom si probrali váš problém i z pohledu například rodiče nebo partnera, ale na samotné sezení regresní terapie, které bezprostředně po úvodním rozhovoru následuje, zůstává pouze klient. A proč? Další přítomná osoba může vědomě i nevědomě narušovat či zasahovat do sezení a klient tím může být i výrazně negativně ovlivněn. Nemusí se totiž v přítomnosti třetí osoby dostatečně uvolnit, což ve výsledku naruší efektivitu celé terapie.

_____________________________________ _____________________________________


Je sezení regrese Praha omezeno pouze na Prahu?
______

Sezení regresní terapie probíhají na Praze 4, ale pokud se vás týká například pohybové omezení nebo v případě agorafobie máte problém s cestováním, je možné se domluvit, že vás navštívím u vás doma nebo v kanceláři, kde budeme mít klid a kde budete mít pohodlné křesílko a možnost lehkého zatemnění místnosti (například žaluziemi) pro vybudování co nevhodnější atmosféry pro sezení. Nic více není třeba. Hlubinná regresní terapie Praha nebo-li regrese Praha není samozřejmě omezena pouze na Prahu a můžeme se tudíž domluvit i na mimo pražskou lokalitu.
_____________________________________ _____________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Návrat na obsah