REGRESNÍ TERAPIE, MINULÉ ŽIVOTY - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

REGRESNÍ TERAPIE, MINULÉ ŽIVOTY


Hlubinná regresní terapie - co vše lze řešit?

Na této stránce si krátce nastíníme na jaké problémy a omezení se můžeme pomocí hlubinné regresní terapie zaměřit. Vše jsem rozdělil do několika hlavních skupin pro jednodušší orientaci. Nicméně je potřeba chápat, že efektivní řešení problému bývá komplexní proces, který může někdy zahrnovat i určité výraznější změny v klientově životě a ty za Vás nikdo kromě Vás neudělá, s tím je potřeba počítat. Nejdůležitějším faktorem jak jsem již zmínil na titulní straně je především ochota a touha klienta se svých problémů zbavit a díky tomuto rozhodnutí máme již z poloviny vyhráno. Poté stačí si už jen zvolené problémy přesněji specifikovat a můžeme na nich začít pracovat..
_____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________

Traumata z minulosti
______

Většina z nás v životě jistě prožila nějakou náročnou situaci. V hlubinné regresní terapii pracujeme se všemi možnými druhy traumat a několik těch často se vyskytujících si tady teď zmíníme. Jedná se například o traumatizující situace z dětství, zneužívání v různých formách, úmrtí blízkého člověka nebo zvířete, přepadení nebo napadení, rozvod či rozchod s partnerem, který těžce neseme, úraz komplikující nám naší životní situaci a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Z některých takových událostí pak mohou časem vyvstávat nepříjemné symptomy, například u žen problémy spojené s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie..),dále panické ataky anebo také různé sexuální či citové dysfunkce a mnohé další velmi nepříjemné projevy, které nám ztěžují život.
K tomu všemu navíc můžeme vnímat návaly různých druhů nepříjemných pocitů a emocí, u kterých nemusíme někdy vůbec tušit, kde se vzaly. Křivda, pocit viny, ale i nenávist, agrese, strach, smutek či pocity méněcennosti a to je jen zlomek z toho, co nás může trápit. Nicméně většina těchto druhů obtíží se dá velmi úspěšně řešit právě hlubinnou regresní terapií nebo chcete-li regresí.

_____________________________________ _____________________________________

Různé druhy bolestí
______

Další ze skupiny problémů jsou bolesti různého typu. Jedná se o bolesti psychosomatického původu, které nemusí mít zjevnou příčinu. Jsou to zpravidla ty případy, kdy jdete k panu doktorovi a on vás po vyhodnocení všech potřebných vyšetření prohlásí za naprosto zdravého a pošle vás domů s krabičkou prášků na bolest. To je bohužel typický případ. Tímto způsobem se samozřejmě nevyřeší příčina, ale zatlačí se pouze symptomy, což vám ve výsledku může spíše uškodit, protože se problém dál kumuluje a bují. Mezi bolesti se zařazují například migrény, protože právě migréna je jedna z opravdu častých obtíží, která trápí vysoké procento klientů. Kromě migrén se může jednat dále také o bolesti pohybového aparátu zad, krční páteře, kolen nebo vůbec jakýchkoliv částí našeho těla. Lze řešit i různé formy nepříjemných ekzémů a mnoho dalšího.

_____________________________________ _____________________________________

Fobie všeho druhu
______

Opět hodně z nás nějakou tou fobii může trpět. Můžeme mít strach například z hmyzu, výšek, stísněných nebo otevřených prostor, lidí, hadů, létání, vody a tak dále.. Samozřejmě vše má opět nějakou svou prvotní příčinu, která může pocházet z nějaké zátěžové situace, ale i zde se ukazuje, že může mít mnohem hlubší kořeny. Například pohřbení za živa v nějakém z minulých životů (více záložka Reinkarnace). kde jste se pomalu pod zemí udusili u vás může ve stísněných prostorech (výtah, sklep apod.) vyvolávat klaustrofobii, případně i astmatické problémy, protože vaše duše (vědomí) tuto fobii nestihla v minulosti zpracovat. Energetický otisk této situace pak může rezonovat na úrovni duše a projevuje se například právě fóbií. Pokud se ale tento prvotní zdroj najde a podaří se nám ho zpracovat, fobie ve většině případů odezní a vytratí se.

_____________________________________ _____________________________________

Vztahové problémy
______

Vztahy jsou jedním z nejčastějších témat, kde řešíme nějaký problém. Často klient nedokáže přijmout, že jeho potlačovaný a neprojevený názor nebo jiné přesvědčení, které se liší od pohledu jeho partnera mu může způsobovat zdravotní komplikace. Například žena, která má despotického manžela mu ze strachu ustupuje i v situacích, kdy je to pro ní velmi nevhodné, přesto, že cítí nebo ví, že to není vůbec v pořádku. Jedná se vlastně o potlačení vlastní individuality. Na základě tohoto vnitřního konfliktu se v ní začne postupně vytvářet energetická nerovnováha, která se postupem času prostě musí zákonitě projevit nějakým omezujícím symptomem.
Hodně častá jsou dlouholetá problémová manželství, kde se partneři z určitých důvodů už prakticky nemohou „vystát“, ale jelikož jsou například složitě majetkově nebo existenčně provázáni, zůstávají spolu a jejich soužití se dá často přirovnat k "peklu" na zemi. To je bohužel ideální živná půda pro vznik nějakého psychosomatického problému na jedné či obou stranách. Nakonec je jedno jestli se jedná o partnerský, manželský, rodičovský, sourozenecký, pracovní nebo třeba kolegiální vztah. Ať už jsme si problém přinesli odkudkoliv, měl by se řešit co nejdříve, aby se utrpení klienta již dále nestupňovalo, ale naopak aby se uvolnilo do maximální možné míry a nastolila se harmonie a klid.

_____________________________________ _____________________________________

Závislosti a zlozvyky
______

Dále máme závislosti a zlozvyky. Obrovské procento populace dnes bojuje s nějakou závislostí. Nejčastěji se jedná o kouření, jídlo, alkohol, ale samozřejmě nezdravou závislost můžeme mít třeba i na partnerovi. Taková závislost pak může významně narušovat kvalitu našeho života a často také zdraví. V tomto případě může být vhodnou podporou pro postupné překonání a odstranění těchto závislostí hypnoterapie. Nicméně tohle téma je složitější než se na první pohled může zdát.


_____________________________________ _____________________________________

Únava a napětí
______

Poslední s čím můžeme pracovat je lidské tělo. Tato práce je mimo rámec hlubinné regresní terapie a nabízím jí jak podporu a doplněk k sezením a pro vybalancování i naší fyzické schránky. Věnuji se též sportovně regeneračním a relaxačním masážím díky, kterým lze celkovou kvalitu života podpořit. Nejčastěji se jedná o zatuhlá zada ve spojení s šíjí. Vice informací najdete v záložce Masáže Praha 4.
_____________________________________ _____________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Návrat na obsah