REGRESNÍ TERAPIE, MINULÉ ŽIVOTY - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

REGRESNÍ TERAPIE, MINULÉ ŽIVOTY


Regresní terapie (minulé životy) co vše lze řešit?

Na této stránce si krátce nastíníme na jaké problémy, traumata či omezení se můžeme pomocí hlubinné regresní terapie zaměřit. Druhy problémů jsem rozdělil do několika hlavních skupin pro jednodušší orientaci a aby  bylo zřetelné, že řešit lze prakticky vše. Nicméně je potřeba chápat, že efektivní řešení problému bývá komplexní proces. Nemusí tudíž záležet "pouze" na výsledku sezení, ale výrazný vliv na celkový svůj stav má často převším sám klient svým navazujícím konáním. Nejdůležitějším faktorem jak jsem již zmínil na titulní straně je především ochota a vůle klienta se svých problémů zbavit a díky tomuto rozhodnutí máme již z poloviny vyhráno. Poté stačí si už jen zvolené problémy přesněji specifikovat a můžeme na nich začít pracovat..
________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Traumata z minulosti
______

Každý z nás v životě jistě prožil nějakou traumatickou situaci. Někdo snesitelnou a někdo zase intenzivnější, ze které se možná zatím dosud nevzpamatoval. To záleží přirozeně na naturelu naší osobnosti, okolnostech a našem aktuálním psychickém rozpoložení v dané chvíli. V hlubinné regresní terapii pracujeme se všemi možnými druhy traumat a několik těch hojně se vyskytujících, které se dají úspěšně řešit si tady teď zmíníme. Jedná se například o traumatizující situace z dětství, zneužívání v různých formách, úmrtí blízkého člověka nebo zvířete, přepadení nebo napadení, rozvod či rozchod s partnerem, který těžce neseme, úraz komplikující nám naší životní situaci a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Z některých takových událostí pak mohou časem vyvstávat nepříjemné symptomy, například u žen problémy spojené s poruchou příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie..), panické ataky anebo také různé sexuální či citové dysfunkce a mnohé další velmi nepříjemné projevy, které nám ztěžují život.
K tomu všemu navíc můžeme vnímat návaly různých druhů nepříjemných pocitů a emocí, u kterých nemusíme někdy vůbec tušit, kde se vzaly. Křivda, vina, ale i nenávist, zlost, strach, smutek či odpor jsou jen zlomkem z toho, co nás může podvědomě sžírat. Nicméně všechny tyto druhy obtíží se dají velmi úspěšně řešit právě hlubinnou regresní terapií nebo chcete-li regresí.

_______________________________________________________________________________________________________

Různé druhy bolestí
______

Další ze skupiny problémů jsou bolesti různého typu. Jedná se o bolesti psychosomatického původu, které nemusí mít zjevnou příčinu. Jsou to zpravidla ty případy, kdy jdete k panu doktorovi a on vás po vyhodnocení všech potřebných vyšetření prohlásí za naprosto zdravého a pošle vás domů s krabičkou prášků na bolest. To je typický případ. Tímto způsobem se samozřejmě nevyřeší příčina, ale potlačí se pouze symptomy, což vám ve výsledku může spíše uškodit, protože se problém dál kumuluje a bují. Mezi bolesti se zařazují například migrény, protože právě migréna je jedna z opravdu častých obtíží, která trápí vysoké procento klientů. Kromě migrén se může jednat dále také o bolesti pohybového aparátu zad, krční páteře, kolen nebo vůbec jakýchkoliv částí našeho těla. Lze řešit i různé formy nepříjemných ekzémů a mnoho dalšího jež můžeme s vysokou úspěšností zmírnit či odstranit.

_________________________________________________________________________________________________________

Fobie všeho druhu
______

Opět hodně z nás nějakou tou fobii může trpět. Můžeme mít strach například z hmyzu, výšek, stísněných nebo otevřených prostor, lidí, hadů, létání, vody a tak dále.. Samozřejmě vše má opět nějakou svou prvotní příčinu, která může pocházet z nějaké zátěžové situace, ale i zde se ukazuje, že může mít mnohem hlubší kořeny. Například pohřbení za živa v nějakém z minulých životů, kde jste se pomalu pod zemí udusili u vás může ve stísněných prostorech (výtah, sklep apod.) vyvolávat klaustrofobii, případně i astmatické problémy, protože vaše duše tuto fobii nestihla zpracovat. Energetický otisk této situace pak může rezonovat na úrovni duše z podvědomí  do současné inkarnace, kde se takto spouští a projevuje se právě například fóbií. (více záložka Reinkarnace). Pokud se ale tento prvotní zdroj najde a sezením regresní terapie jej vyčistíme, fobie se vytratí a vaše problémy nadobro zmizí.

_______________________________________________________________________________________________________

Vztahové problémy
______

Vztahy jsou jedním z nejčastějších témat, kde řešíme nějaký problém. Často klient nedokáže přijmout, že jeho potlačovaný a neprojevený názor nebo jiné přesvědčení, které se liší od pohledu jeho partnera mu s odstupem času může způsobovat zdravotní komplikace. Například žena, která má despotického manžela mu ze strachu ustupuje i v situacích, kdy je to velmi nevhodné, přestože cítí nebo ví, že to není vůbec v pořádku. Jedná se vlastně o potlačení vlastní individuality. Na základě tohoto vnitřního konfliktu se v jejím jemnohmotném těle začne postupně vytvářet energetická nerovnováha, která se postupem času prostě musí zákonitě projevit v těle fyzickém, mentálním a nebo emočním.
Hodně častá a problémová jsou dlouholetá manželství, kde se partneři z určitých důvodů už prakticky nemohou „vystát“, ale jelikož jsou například složitě majetkově nebo existenčně provázáni, zůstávají spolu a jejich soužití se leckdy dá přirovnat téměř k "peklu" na zemi. To je bohužel ideální živná půda pro vznik nějakého psychosomatického problému či nepříjemné psychózy na jedné či obou stranách. Nakonec je jedno jestli se jedná o partnerský, manželský, rodičovský, sourozenecký, pracovní nebo třeba kolegiální vztah. Ať už jsme si problém přinesli odkudkoliv, měl by se řešit co nejdříve, aby se utrpení klienta již dále nestupňovalo, ale naopak aby se odstranilo do maximální možné míry a nastolila se v jeho těle a narušené psychice harmonie a klid.

_______________________________________________________________________________________________________

Příznaky schizofrenie
______

Dostali jsme se až k schizofrenii, která může být jedním z nejnepříjemnějších problémů pro lidskou psychiku. Na druhou stranu pokud víme, jak s takovým problémem pracovat, může být celkem rychle vyřešen, ale to samozřejmě závisí na více faktorech a proměnných. Hlubinná regresní terapie zahrnuje totiž do svého obsahu i práci s "přisedlými dušemi", ANO slyšíte dobře. V některých případech (a není jich vůbec málo) s klientem zjistíme, že příčina jeho problému souvisí s přítomností cizí duše nebo entity, která k němu za určitých okolností tzv. „přisedla“ nebo byla dokonce někým poslána.
A ať již schválně, či nevědomě může měnit charakter, chování nebo vnímání klienta a tím mu způsobuje často obrovské psychické problémy. Taková duše z nejrůznějších důvodů nepokračuje dále v novém vtělení. Například proto, že dotyčného milovala a chce s ním ještě zůstat a být mu nablízku anebo je to duše, která mu chce uškodit většinou díky nějakému sporu z minulého života.
Může jít ale také o duši nebo skupinu duší naprosto cizích, které se k člověku přidali při nějakém oslabení jeho aury, což se stává především při nadměrné konzumaci alkoholu, omamných látek, silném psychickém vypětí anebo ještě v útlém věku. Možností je zde mnoho. Člověk může například někdy slyšet hlasy, popřípadě cítí, že není vždy úplně sám a nedokáže si to nijak logicky vysvětlit. Pro někoho možná science fiction, ale pro někoho s praktickou zkušeností naprostá a neotřesitelná realita, které ne každý dokáže uvěřit či ji porozumět a vstřebat v dnešním materialistickém chápání světa. Pozitivní zpráva na tom všem je, že i s těmito druhy obtíží se dá úspěšně pracovat a ve vysokém procentu případů je dokáže vyřešit právě hlubinná regresní terapie.

_________________________________________________________________________________________________________

Závislosti a zlozvyky
______

Jako poslední skupinu problémů uvádím závislosti a zlozvyky. Obrovské procento populace dnes bojuje s nějakou závislostí. Nejčastěji se jedná o kouření, jídlo a alkohol, které v přehnaném množství významně narušují kvalitu našeho života a často také zdraví. Vytvoření takové závislosti bývá zpravidla jednoduché a plouživé, takže si ani nemusíme během delší doby uvědomit, že máme najednou problém, na který již sami často nestačíme. V tomto případě může být vhodnou podporou pro postupné překonání a odstranění těchto závislostí hypnoterapie.  Pod hypnotickým působením je klient vlastně po celou dobu našeho sezení, zde se jedná o celkové ponoření v hypnotické hladině. Ale u oslabení návyků a závyslostí je potřeba ještě něco navíc a tím jsou podpůrné hypnotické sugesce, které mohou tyto návyky oslabit anebo je do určité míry přepsat. Nicméně toto téma je komplexnější než se na první pohled může zdát. Je zde potřeba postupovat v určité posloupnosti, aby se v sezení docílilo maximálního možného pozitivního efektu. Jedná se o další neméně důležitý článek hlubinné regresní terapie. Podporuje a pomáhá stimulovat klientovi pozitivní potřeby a celkově přispívá ke komplexnosti celého sezení.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky