ZKUŠENOSTI Z PRAXE - Hlubinná regresní terapie - Petr Charvát

Přejít na obsah

ZKUŠENOSTI Z PRAXE


Příklady a zkušenosti z praxe hlubinné regresní terapie

Nyní se společně podíváme na několik příkladů z mé praxe, na kterých jsou dobře vidět účinky a efektivita hlubinné regresní terapie. Všechny příklady jsou zestručněny, abych čtenáře neunavoval, ale aby i přes to zřetelně vnímal esenci problému a jeho řešení.
U příkladů jsou pozměněna jména a jsou sem vloženy se souhlasem všech klientů._____________________________________ _____________________________________


Celoživotní pocit viny
______

Janu provází celý život neopodstatněný silný pocit viny, který se projevuje nepříjemnými pocity úzkosti.
 
Po přibližně hodinové terapii jsme se dostali přes vedlejší události ke kořenovému problému. Jana začala popisovat období zřejmě z druhé světové války, ve kterém byla muž, měla manželku a malou asi pětiletou holčičku. Problém byl v tom, že vesnice, ve které žili, byla obsazena nacisty, kteří začali separovat zvlášť ženy s dětmi a muže. Nakládali je na nákladní vozy a odváželi, je do koncentračního tábora.
Ve chvíli kdy došlo k rozdělení Jany (muže) od její rodiny (žena a dcerka) spustily se obrovské emoce spojené s touto situací. Jana skrze pláč a nářek ze sebe začala uvolňovat bolest, která v ní byla celou tu dobu zakořeněná, současně se v tu chvíli také začal objevovat silný pocit viny, který ji z nevysvětlitelného důvodu provází celý její současný život. Po pár minutách emoce zeslábly a my jsme pokračovali dál. Následně se při transportu na korbě nákladního vozu začaly opět projevovat a stupňovat silné emoce s pocitem viny, když si Jana (muž) uvědomovala, že nedokázala ochránit svou rodinu.
Tato událost pak skončila její smrtí pod obušky dozorců v koncentračním táboře, kde ji při pomalém umírání stále provázel pocit viny, který si její duše přenesla do současné inkarnace. Po osvětlení a pročištění této události pocit viny naprosto odezněl a již se neobjevil..

- Jana 42 (Karlovy vary) -

_____________________________________ _____________________________________


Ochromující strach a klaustrofobie
______

Jiří propadal úzkostným stavům strachu a nervozity, kterými trpěl již od raného mládí. Silný strach se objevoval také ve chvílích důležitějšího rozhodování. Zároveň měl i částečnou klaustrofobii, díky které pro něj byl velký problém jezdit výtahem a vlastně v něm jezdit vůbec nemohl.
 
Jako první jsme vyčistili událost z raného dětství, kdy se Jiří musel konfrontovat ve výtahu s několika děvčaty, které u něj vyvolaly svým postojem v té době silný stud a nervozitu. Celá situace se prošla a vyčistila, byla ale pro klienta dosti náročná nejen duševními, ale především i fyzickými projevy (silné vibrování v rukou, návaly horka). Tím jsme odstranili klaustrofobii a nepříjemné pocity spojené s ježděním ve výtahu.
Poté bylo třeba projít ještě několik situací z dětství spojených s očekáváním příchodu otce z třídních schůzek a následným výpraskem a dále ponecháním Jiřího jeho maminkou samotného přes noc v nemocnici kvůli operaci očí. Tyto situace v Jiřím zanechaly nepříjemné traumatizující stopy, které se za určitých okolností aktivovaly a projevovaly se úzkostnými stavy a strachem. Po zpracování všeho potřebného a následném přidání několika pozitivních posthypnotických sugescí, se veškeré problémy vytratily. Na vyřešení problémů bylo potřeba dvou sezení.

- Jiří 49 (Praha) -

_____________________________________ _____________________________________


Častá silná migréna
______

Markéta přišla, s tím že jí celý život obtěžuje silná migréna, která se často spouští v časovém či pracovním vytížení, ale i samovolně a někdy bývá tak silná, že si musí vzít i tišící analgetika. Migrénu má běžně jednou i vícekrát týdně již od útlého dětství a někdy bolest vystřeluje od hlavy přes krk až do ruky.
 
Opět jsme se přes několik událostí kde se migréna, silně ozývala, dostali tentokrát do prenatálního období, až k samotnému porodu kde se začaly, projevovat nejsilnější bolesti hlavy, které Markéta při sezení zřetelně pociťovala. Jako miminko neměla, úplně nejlehčí porod což se projevilo v průběhu porodu tlakem kolem hlavy, krku a kolem ramen tak, jak se tělíčko dostávalo s pomocí doktorů krkolomně, pomalu ven. Po zvědomění a pročištění této události (včetně poporodní únavy miminka) až do úplného Markétina uvolnění, se migréna po té již neprojevila.
 
Na této události je hezky vidět, že regresní terapie nefunguje na bázi vzpomínání ale na vybavování si a i když jsou některé problémy ukryté hluboko v našem podvědomí, postupně je spolu vyvoláme a pročistíme do úplného uvolnění klienta..

- Markéta 33 (Praha) -

_____________________________________ _____________________________________


Úzkost ze stísněných prostor
______

Eva trpěla nepříjemnou úzkostí spojenou s bušením srdce a někdy až s lehkou nevolností vždy, když měla jet někam kde předem nevěděla jak to bude vypadat (návštěva, schůzka) a nebo, naopak věděla, že bude muset projít nebo vejít do stísněných tmavých prostor. Například masážní salón v suterénním prostoru činžovního domu a podobně.

Příčina zde byla opět v jednom z minulých životů, kde byla uvržena jako mladá krásná dívka bez zjevné příčiny do tmavé, stísněné sklepní kobky tajemným mužem v kápi. Tuto událost se nám povedlo celou projít celou až ve druhém sezení, protože Eva se vědomě bránila tomu, co se v kobce následně stalo a již předem pociťovala, že to nebude nic příjemného. Nicméně se nám podařilo se posunout a zjistili jsme, že byla psychicky týrána tímto mužem, který měl ve zvyku ji mlčky pozorovat. V jeho očích bylo vidět i cítit čisté zlo absolutně bez jakéhokoliv soucitu a tím i logicky bez jakékoliv šance na svobodu, což bylo pro Evu značně frustrující. Tento příběh skončil setnutím Eviny hlavy na špalku právě tímto mužem, jak jsme posléze zjistili katem pro, kterého byla tato práce vším. Na konci sezení Eva fyzicky pociťovala bolest na krku od setnutí. Po zvědomění této události veškeré příznaky spojené s tímto traumatem opět vymizely.

- Eva 41 (Praha) -

_____________________________________ _____________________________________


Schizofrenie - přisedlá duše
______

Pavla je křehká a hubená láskyplná dívka, která začala mít přibližně od 25ti let ve vypjatějších situacích silné výkyvy nálad. Někdy k tomu stačila i drobnost a křehká dívka se lusknutím prstu změnila v nepříjemného agresora, jakoby v tu chvíli před vámi stál někdo úplně jiný. Dost často se ráno probouzela podrážděná a nepříjemná což se jí v minulosti nestávalo. Také někdy pociťovala přítomnost jakoby ještě někoho nebo něčeho dalšího ve své těsné blízkosti.

Když jsme procházeli některé problémové situace, dostali jsme se až do bodu, kdy byla Pavla s přáteli v domě ze 16. století, který zakoupil její tehdejší přítel. Všichni se tam po několik dnů společně rekreovali. Ač byli ostatní kamarádi jednoznační skeptici vůči "nadpřirozeným jevům", jak je dnes běžné, v domě i přes to vnímali nepříjemnou energii, a dokonce za nevysvětlitelných okolností jednomu z Pavliných kamarádů, někdo stáhl peřinu v úplně prázdné ložnici což, už nasvědčovalo něčemu hodně podivnému.
Podobných situací se zde stalo více, a proto Pavlin přítel nechal do domu na doporučení zavolat paní, která měla praxi v čištění různých míst a domů od negativních energií, vlivů a duší. Tato paní měla navíc i schopnost jasnozřivosti, tj. "vidět" duchy. Takže i přes předešlou skepsi přátel všichni doufali že, vymítačka udělá co má a v domě bude v budoucnu již konečně  klid. Když si žena dům prošla, ihned věděla, že na místě bylo v minulosti popraviště a dále také zřetelně vnímala přítomnost většího počtu zbloudilých duší. Na Pavle ale speciálně zpozorovala něco, z čeho byla sama očividně dost nervózní. Pokusila se tuto entitu z Pavly "sundat", ale udělalo se jí v průběhu rituálu špatně, sebrala se a se strachem v očích odešla a odmítla v čištění domu dále pokračovat.
Od té doby začala mít Pavla výše uvedené problémy a po psychické stránce začala být velmi nestabilní. Spojili jsme se tedy s duchem (starce), který byl u Pavly přisedlý, a zjistili jsme, že tam není sám ale ještě s odpornou entitou vypadající jako mimino se "skřetí" hlavou. Tato odpornost primárně způsobovala Pavliny problémy a živila se energií z jejích negativních emocí, které sama posilovala. Po hodně dlouhém dialogu s přisedlým duchem se nám podařilo se nakonec dohodnout, že od Pavly odejde (jednalo se o Pavlina otce z jiné inkarnace ve, které spolu měli pevný vztah) a vezme sebou i entitu, kterou on k Pavle původně sám přitáhl pro její ochranu ale, která se mu bohužel vymkla a naopak začala škodit což on si ve svém "jemnohmotném stavu" dostatečně neuvědomoval.
Bezprostředně po ukončení sezení si Pavla nebyla zcela, jistá výraznější změnou, ale hned druhý den a následně několik dnů po té mi telefonovala, že nepociťuje přítomnost ani jednoho z přisedlíků a že se ráno probouzí již klidná, cítí se stále lépe a svěžejší po všech stránkách a výkyvy nálad jako máchnutím kouzelného proutku také zmizely..

Někdy není snadné se s přisedlou duší dohodnout na odchodu a i v tomto případě to nebylo vůbec jednoduché ale nakonec se nám to podařilo a dlouholeté omezení se rychle vytratilo..

- Pavla 34 (Praha) -

_____________________________________ _____________________________________


Agorafobie s panickou úzkostí
______
 
Kristýna měla problém se silnou úzkostí, strachem a nervozitou, která se začínala projevovat především ve chvílích, kdy měla opustit své bydliště. Navštěvovala přes rok psychologa i psychiatra, ale nic nepomohlo a po celou tu dobu se nebyla schopna vzdálit více jak do 5km od domu, což bylo samozřejmě silně omezující a pokud musela přece jen někam jet, bez zklidňujících analgetik to nebylo možné a i tak ji to činilo velké problémy. Byla jí diagnostikována emetofobie a agorafobie s panickou úzkostí.
 
Prošli jsme situace z dovolené v zahraničí, kde se poprvé výše zmíněné příznaky z ničeho nic projevily, také jsme odvedly několik přisedlých duší. Později jsme se však konečně dostali ke kořenové situaci z minulého života, kde byla Kristýna (v roli přibližně patnáctileté dívky) uvězněna v nějakém vězení a byla ponechána napospas osudu bez jídla a vody až do své smrti. Bylo to pomalé umírání, při kterém se projevovali všechny různé pocity strachu, úzkosti, chladu atd. podobně, jako při aktuálních problémech diagnostikované agorafobie. Situace se následně prošla a vyčistila a také jsme společně očistili a posílili Kristýninu auru. Terapie se skládala celkově ze dvou sezení. První sezení výrazně pomohlo, ale k naprostému odstranění a vyřešení problému došlo až po druhém sezení.

Aktuálně je Kristýna naprosto bez příznaků. Zde je názorně vidět, proč byla konvenční psychoterapie v tomto případě neúspěšná. Je potřeba nepodceňovat uložené zkušenosti duše z minulých životů, které můžeme díky regresní terapii zvědomit a terapeuticky využít.

- Kristýna 29 (Praha) -
_____________________________________ _____________________________________
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Hlubinná regresní terapie
Návrat na obsah